The essential free guide to your stay in Copenhagen

Mere end

2.500.000

internationale turister årligt

som forventes at generere over

10 mia. kr.

i omsætning  i 2020

Der forventes 

15-20.000

gæster pr. dag i højsæsonen 

Om Magasinet

Cruising Copenhagen er en turistguide i magasinformat, der er målrettet de mange internationale turister, som forventes at besøge København i 2020. Magasinet er den førende guide til målgrupper, der i 2019 genererede en omsætning på over 10 milliarder kroner.

Velkommen til København. Her er et magasin med de bedste guider, anbefalinger, foromtaler og anekdoter om byen præsenteret i et eksklusivt magasinformat og skrevet lige præcis til målgruppen af internationale turister i København.

Magasinet har en form, som man kender fra andre rejsemagasiner. Men det er helt afgørende, at tonen og stilen ikke er som et traditionelt rejsemagasin. Magasinet er en “inside guide” – og taler derfor ud fra byens udgangspunkt med den indfødte københavners autencitet og troværdighed.

Distributionen af Cruising Copenhagen er særligt målrettet mod de steder, hvor turisterne først møder København – det vil sige i lufthavnen, på hoteller, i turistinformationer og i forbindelse
med krydstogtanløb på Oceankaj og Langelinie.

Cruising Copenhagen er udviklet af erfarne magasinfolk og er en del af netværket Cruise-Copenhagen i samarbejde med Wonderful Copenhagen.

Cruising Copenhagen uddeles over 300 steder

Turisterne kan let få fat i Cruising Copenhagen, for magasinet uddeles mere end 300 steder i København og rundt omkring i Danmark. Herunder på over 100 hoteller, på de fleste turistinformationer, inklusive Københavns kommunes turistformationer i Vesterbrogade og Oceankaj, i krydstogtterminalerne på Oceankaj, på Langelinie Outlet samt fra en lang række restauranter, caféer og butikker.

Magasinet er altså til stede på alle de vigtigste touchpoints for internationale turister og, ikke mindst, krydstogtspassagerer – hvor der er er særligt fokus på de passagerer, hvis krydstogt begynder eller slutter i København – de såkaldte turnarounds.

De vigtigste touchpoints er:

 • hoteller
 • turistinformationer
 • seværdigheder
 • udvalgte butikker, restauranter og caféer
 • Oceankaj og Langelinje

 

Medieinformation 2020

Fakta om internationale turister i København
 • I 2020 forventes der over 2,5 millioner internationale turister til byen, heraf er ca. 950.000 krydstogtpassagerer (turnaround eller transit)
 • Hver turist, inkl. turnaround krydstogtpassager, har i gennemsnit 2,7 overnatninger – dvs. at de tilsammen står for mere end 5 millioner årlige overnatninger
 • Hotel er den primære overnatningsform
 • De bruger i gennemsnit 2.150 kr. pr. døgn på indkvartering, mad, oplevelser, shopping mm.
 • 84% rejser uden børn
 • Der er i gennemsnit 2,9 personer i rejsegruppen
 • 51% er i Danmark for første gang
 • 59% søger ikke information om København op til afrejsen
 • Et stort flertal vil anbefale en storbyferie i Danmark til deres venner og bekendte

Kilde: VisitDenmark 2018

Hvorfor annoncere i Cruising Copenhagen?
Cruising Copenhagen er et unikt medie, der henvender sig til købestærke målgrupper, som er åbne og nysgerrige for at hente inspiration. Magasinet har en høj troværdighed og et indhold, som målgruppen opfatter som brugbart, underholdende og attraktivt.

Magasinet udfylder et reelt behov turisterne, der har savnet en samlet præsentation af oplevelser og tilbud i København. Og magasinet har som trykt magasin mulighed for at nå ud til målgrupper, der er svære at få i tale på andre platforme.

Magasinet giver overblik over de store samlende fortællinger, der afspejler byens historie, bygninger, monumenter og lignende. Men magasinet fortæller også om andre oplevelser inden for gastronomi, musik, kunst og gadeliv i almindelighed, som kan give en mere lokal og autentisk vinkel på byen.

Som en rød tråd gennem hele magasinet, bliver læseren guidet gennem, hvor lang tid man skal afsætte til de forskellige oplevelser. Tiden er altafgørende for storbyturister, og der vil være oplevelser, som tager alt fra et kvarter til en hel dag.

Profil på annoncører
Læserne er en særdeles attraktiv gruppe af forbrugere, der er interesseret og modtagelig over for både inspiration til oplevelser samt profilannoncer med en bredere fortælling med udgangspunkt i besøget i København.

Annoncør-eksempler inden for oplevelser:

 • Restauranter
 • Museer og seværdigheder
 • Detailhandel
 • Guidede ture

Annoncør-eksempler inden for profil-annoncer:

 • Dansk design og kunsthåndværk
 • Danske og internationale brands

Cruising Copenhagen #1 – 2020

Deadline – native annoncer: 9. marts 2020

Deadline – færdige annoncer: 10. marts 2020

Udgivelsesdato: 7. april 2020

Cruising Copenhagen Cristmas #3 – 2020

Deadline – native annoncer: 8. oktober 2020

Deadline – færdige annoncer: 9. oktober 2020

Udgivelsesdato: 12. november 2020

Cruising Copenhagen #2 – 2020

Deadline – native annoncer: 9. juni 2020

Deadline – færdige annoncer: 10. juni 2020

Udgivelsesdato: 9. juli 2020

Annoncekontakt

Hanne Kjærgaard Rasmussen

(+45) 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk

Jørgen Ostenfeld

(+45) 28 57 08 57
joergen@media-partners.dk

Annoncepriser

opslag til kant:

Kr. 70.000

B: 400 x H: 250 mm
+5 mm beskæring

1/1 side til kant:

Kr. 40.000

B: 200 x H: 250 mm
+5 mm beskæring

1/1 side til kant/ bagside:

Kr. 45.000

B: 200 x H: 250 mm
+5 mm beskæring

1/1 side til kant/ 2+3 omslag:

(inderside af forsiden og indersiden af bagsiden)

Kr. 42.000

B: 200 x H: 250 mm
+5 mm beskæring

1/2 side tvær, i satsformat:

Kr. 22.000

B: 170 x H: 110 mm

1/4 side:

Kr. 13.000

B: 85 x H: 110 mm

1/2 side høj, i satsformat:

Kr. 22.000

B: 85 x H: 220 mm

1/2 side høj v/ indholds-fortegnelse, til kant:

Kr. 26.000

B: 100 x H: 250 mm
+5 mm beskæring

Alle priser er ekskl. moms.

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet til annoncer kan sendes til annoncer@mppublishing.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server. For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se www.mppublishing.dk

Native Advertising

Særligt udvalgte annoncører har mulighed for “native advertising”, typisk som omtale i forskellige guides. Designet, tonen og sproget svarer til resten af det redaktionelle indhold og bliver derfor opfattet som en naturlig del af magasinet.

For nærmere information, kontakt Hanne Kjærgaard Rasmussen, +45 29 67 14 36, hanne@media-partners.dk

Rubrikannoncer

Rubrikannoncer samles i et særligt guideområde i bagerste del af magasinet. Annoncerne placeres i kategorier efter en logisk opdeling, og hver kategori bliver forsynet med en overskrift, eksempelvis “Fish restaurants” eller “Sightseeing”. Formatet er i tre spalter og spaltebredden er 53,5 mm. Satshøjden er 210 mm.

Pris pr. spalte/mm: Kr. 49

Om Cruising Copenhagen

Cruising Copenhagen udgives af MP Publishing, der har solid erfaring inden for kundemagasiner, content marketing og design.

Michael Rachlin

Michael Rachlin

Redaktør

Michael har arbejdet som konceptudvikler og magasinredaktør i mere end 15 år. De sidste 10 år har han arbejdet med kundekommunikation, content marketing og brand journalism. Tidligere redaktør for AOK og med indgående kendskab til byens kultur- og restaurantscene.
Michael Rachlin
Redaktør

michael@brownfox.dk
+45 4061 9192

Mads Koefoed

Mads Koefoed

Direktør/projektchef

Mads er idémand og direktør i MP
Publishing og arbejder bl.a. med
forretningsudvikling, opbygning af
partnerskaber samt projektledelse
af Cruising Copenhagen og andre
udgivelser.

Mads Koefoed
Projektchef

mads@brownfox.dk
+45 3131 0383

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Hanne Kjærgaard Rasmussen

Direktør

Hanne er direktør i MP Publishing
og arbejder med kommerciel udvikling samt annonce- og bannersalg på Cruising Copenhagen og andre udgivelser.

Hanne Kjærgaard Rasmussenn
Direktør & Annoncekontakt

hanne@media-partners.dk
+45 2967 1436